divendres, 20 de maig de 2016

María O’Donnell, "Born"


La història periodística d’aquest llibre és molt interessant. Nou mesos de segrest, seixanta milions de dòlars i quaranta anys d’història d’un dels episodis més interessants de l’Argentina de mitjans des anys setanta del segle passat.

Es tracta d’un treball periodístic molt ben escrit, sense cap pretensió literària, la qual cosa és d’agrair. Un triller argentí, desconegut i inquietant, que posa de manifests els interessos polítics i econòmics dels diferents actors que hi van intervenir durant quatre dècades. Sens dubte una lectura entretinguda i reveladora.