divendres, 7 de març de 2008

"Lograr la igualdad". Un manual sindical.


Aquest és un manual per a sindicalistes (homes i dones), però també per qui no ho és. La seva pretensió és ajudar a les persones davant dels reptes que planteja la igualtat i com s’han d’impulsar des dels sindicats de classe, des de la nostra feina quotidiana (remunerada o no) i des de les nostres pròpies relacions personals.
Aquest manual aporta una sèrie de materials i activitats sobre diferents qüestions relatives al concepte de gènere i es complementen amb altres activitats educatives més generals.