diumenge, 25 d’octubre de 2009

VVAA: La crisis económica y el nuevo escenario mundial

La Gaceta sindical. Reflexión y debate, publicació de la Confederació de les Comisions Obreres, va publicar el passat 12 de juny un important recull d'articles de varis autors dels quals em seria força difícil estreure quin és el més important o interessant. Potser em quedaria amb els següents autors: Jorge Lezcano ("notes sobre la crisi econòmica i el nou escenari mundial"), John Evans ("La visió sindical de la crisi econòmica: les nostres peticions al G20"), Javier Doz i Isidor Boix ("la crisi a la Xina i el paper del sindicalisme oficial"), per posar alguns exemples.
És un llibre que convida a la reflexió i intenta analitzar els aspectes fonamentals de la crisi que estem vivint.